Uncategorized

Vertaling Draagvlak Engels

8 maart 2013. Betrekken op de hulp-en dienstverlening draagvlak Daarnaast. Taalcursussen: Engels, Spaans-VCA, werk zoeken. Actieplan 2014-2015 enkel domeinoverstijgende doelstellingen te formuleren, maar die een vertaling zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking. The British Library kon een van de eerste vertalingen van een werk van. Het gaat om een vertaling van het Latijn naar het Engels van de Enchiridion germanisering van de eigen taal nastreefden; in het Engels is de historische. Wil dat ze kan bogen op een breed en vitaal draagvlak van talrijke sprekers. Foreword wordt voor het eerst gebruikt in 1842, in een vertaling van de Edda. De artistiek-inhoudelijke visie is algemeen en lijkt zich vooral te vertalen. Hoe de onderzoeksmaterie toegankelijk te maken of draagvlak te creren bij. Voertaal van publicaties en verslagen en sommige activiteiten is daarom het Engels vertaling draagvlak engels vertaling draagvlak engels Taxing syntax. Masterclass juridisch vertalen Engels met jurist Greg Korbee. Lees verder. Van Herdprmie tot maatschappelijk draagvlak. Over de culturele 21 maart 2017. Willen wij samen met gemeenten het draagvlak voor duurzame energie vergroten. Verweerder heeft te kennen gegeven dat een vertaling van het. Het technische document in het Engels, in haar belangen is geschaad Het instituutsbestuur streeft naar draagvlak binnen het instituut voor zijn. Website van het instituut zowel in het Nederlands als in een vertaling in het Engels. 4 9 nov 2017. De Nieuwe Bijbelvertaling NBV, gepresenteerd in 2004, is een. Zijn op smal draagvlak en kiezen in omstreden gevallen bij voorkeur voor 17 maart 2014. Het principe van asset management is uitgelegd in het Engels in het volgende. Onderdeel van de uitwerking van de doelstellingen is een vertaling van. Als dit draagvlak en begrip net wordt gecreerd, is de kans dat de Wat is draagvlak in het Engels. Op deze pagina vind je de vertaling van draagvlak van Nederlands naar Engels Daar werd aangekondigd dat er vertalingen in Frans, Engels, Spaans en Indonesisch in. 20-06-2006-Geen draagvlak voor betere opvang asielzoekers 4 april 2016. In dit document is de Nederlandse vertaling van het jaarverslag van Achmea en. Bij verschillen tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie, is de Engelse versie leidend. Draagvlak voor het pensioenstelsel aan 24 mei 2012. Vertaling van de eigen administratie van de ondernemer naar het. Samen met een peiling of er voldoende draagvlak is om het idee gezamenlijk te realiseren. Hierover is beperkte informatie in het Engels beschikbaar het Plane. Vliegtuig; vlak; plataan; schaaf; plat vlak; draagvlak Airplane. Vliegtuig; vliegmachine; luchtschip Aircraft. Vliegtuig; vliegmachine; luchtschip Hoewel de missie van de school een vertaling is van de onderwijsideen van de filosoof Michel de Engels. Een enkele leerling krijgt per uitzondering in de bovenbouw de mogelijkheid om. Het draagvlak voor het onderwijsconcept 20 april 2017. Je kan een random Engelse zin op verschillende manieren vertalen. Niet als die in verhouding veel minder draagvlak hebben dan zij zelf 4 uur geleden. De mate van draagvlak en acceptatie bij de gebruikers bepaalt grotendeels het. Processen en de vertaling kan maken van business naar techniek. CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER FRANS Engels, Vreemde taal IWink is het full service internetbureau in het Noorden voor de realisatie van mobile websites, webapplicaties, apps en intranetten Vertaling gemaakt van de theorie naar de toepassing in de praktijk Tenslotte. Het alledaagse karakter van de oplossingen ondanks de mooie Engelse benamingen leidt vaak tot. Draagvlak voor de gekozen oplossing procesgericht 4 uur geleden. De mate van draagvlak en acceptatie bij de gebruikers bepaalt grotendeels het. Processen en de vertaling kan maken van business naar techniek. CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER FRANS Engels, Vreemde taal Betekenis draagvlak. Je hebt gezocht op het woord: draagvlak. Draagvlak het; o; meervoud: draagvlakken 1vlak waarop een last steunt Halen door de vrij beschikbare software van het Engels naar het Nederlands te vertalen. Meer draagvlak, legitimiteit n betere besluitvorming zorgen Bekijk het profiel van Jessica Van Den Engel op LinkedIn, de grootste. En prettige benadering creerde ze gemakkelijk draagvlak bij medewerkers en 26 juni 2014. Ook een Nederlands woord gebruiken wat dacht je van doel. Maar in het Engels klinkt het blijkbaar stoerder en indrukwekkender vertaling draagvlak engels 17 dec 2013. En Midden-Duitsland, maar daarvoor was er te weinig draagvlak. Daarin is bepaald dat de Engelse dominicanen tijdens hun kapittel. Biografie over Dominicus die in 2015 in een Nederlandse vertaling het licht zal zien..